kết nối mạng không cần LAN, wifi mà chỉ cần 1 chiếc đt
:: Quên mật khẩu ::