Sim Dcom 3G của viettel dùng được cho mobile. Hãy thữ và cảm nhận
:: Quên mật khẩu ::